Home

het Landgoed

Home


Waar liggen onze roots:

Dat was mijn eerste vraag maar of ik daar een antwoord op heb gevonden dat durf ik niet te zeggen. Op dit moment heb ik de volgende gegevens kunnen vinden over de naam HIRSEL. Dit betekende dat we naar het westen moeten af reizen en het water over steken en wel naar Schotland.

In Schotland ligt het plaatsje Coldstream langs de rivier de Tweed, ten westen van Coldstream ligt het landgoed. The Hirsel dat in het bezit is van de Home family sinds 6 oktober 1542 wat volgens de boeken een geschenk was van de koning omdat sir Andrew Ker de eerste was die berichte dat de engelsen waren verslagen bij Lladdonridge.

Wat betekent The Hirsel:

De naam The Hirsel betekend: Een gebied waar wordt gegraasd, het gebied is van de "Home"-family. 
De vroegere Lord Home, die in 1995 op 92 jarige leeftijd is gestorven, was eerste Minister Sir Alec Douglas-Home, van 1963 tot 1964. Het meer "The Hirsel" ofwel het "Hirsel"-meer, is een kunstmatig water.
Plattegrond landgoed
Het ligt in het "The Hirsel" gebied, het thuis van de Home family en van de gestorven Sir Alec Douglas-Home. Het meeroppervlak is ongeveer 27 are, heeft een nagenoeg vierkante vorm en is ongeveer 300-400 meter breed.
Het is een van de drie wateren in Schotland die we als "meer" betitelen.
Foto's landgoed
 

Helaas geen familiewapen gevonden maar wel het volgende:

Wapens zijn ALTIJD schildvormig Maar iedere tijd heeft weer aparte schilden en dat kunnen wij aan de uitvoering dateren...Wapens zijn ontstaan rond de 10de Eeuw, toen men via kleuren en figuren op het schild liet zien, met wie men van doen had.
Uiteindelijk ontstond hier een ingewikkeld systeem uit, dat in Schotland nog steeds bestaat, waarbij er een "stamschild" is, en alle afstammelingen
er per generatie bepaalde VASTGESTELDE veranderingen aan moesten opnemen.
Er is een speciale hoge overheid, de "office of the Lord Lyon", die allerlei herauten in dienst heeft, om wapens te verlenen (iedere zoon moet een wapen laten her-registreren, met de bepaalde veranderingen voor eerste- tweede- etc.  zoon en dat is aardig veel werk). Het voeren van een wapen, dat niet rechtens het jouwe is, is daar strafbaar!
Nu heeft een clanhoofd een wapen, met helm, helmteken en een wapenspreuk of "motto" en was het gebruikelijk, dat zijn dienaren en medestanders een "badge" met helmteken en motto van het clanhoofd, op hun muts of helm droegen (in de strijd moet men vriend van vijand kunnen onderscheiden!)
Aanvankelijk kreeg men het helmteken met een riempje, om zelf vast te kunnen maken, maar inmiddels is dat onderdeel van de hele badge geworden en staat het motto van het clanhoofd op de "riem",  of de rand van de badge, die ook nog het gespje laat zien.
Foto Badge

Met dank aan Rene van Iterson historicus van het
Scotsheritage.


Geschiedenis van de schotse ruit of te wel de Tartan:

Oorspronkelijk hoorde elke ruit waarschijnlijk bij een bepaalde streek, en werd deze geassocieerd met een wever of weverfamilie die daar woonde. Later hoorde elke ruit bij een bepaalde schotse clan. Er is ook een tijd geweest, dat de schotse ruit verboden werd in Schotland. Dit gebeurde na de jacobitische opstanden, nadat Engeland en Schotland een werden. Nadat de highlanders de slag bij Culloden in 1746 hadden verloren, wilde de overheid de hooglanders culture kapot maken. De overheid riep in 1747 de Dress act (kledingwet) in het leven, die de mannen verbood om zich in tartans te hullen.
Een aantal schotten wisten die wet te omzeilen, door bijvoorbeeld het leger in te gaan, waar de ruit niet verboden was. Toen de Dress act na 35 jaar werd opgeheven, had de wet zijn vernietigende werking al gedaan. Veel van de schotse tradities waren verloren gegaan en moesten opnieuw uitgevonden worden.
In de laatste helft van de 18e eeuw was er een opleving van de Keltische cultuur. Verhalen en gedichten over Jacobitische vogelvrij verklaarden en de liederen van Osmaan ( die later overigens een vervalsing bleken), spraken tot de verbeelding van mensen en zelfs de engelse koning Geoorde IV bezocht in 1822 een grote receptie in Holrond gekleed in een kilt met de Staartpruik.
Vele schotten probeerden hierna te achterhalen of ze ook een eigen ruit hadden, maar veel van de kennis was verloren gegaan. Daarbij maakten hun kleermakers hen wijs, dat ze het nog wel wisten, en maakten zelf snel de ruiten. Om aan deze zwendel een einde te maken publiceerde Jams Slogan het boek the Scottish Gael or Celtic Manners as preserved among the Highlanders in 1831.in dit boek werden 55 ruiten beschreven, maar tegenwoordig zijn er honderden bekend.
Sommige ruiten mogen alleen gedragen worden door clanleden. Voor de rest staat het iedereen vrij te dragen wat hij zelf mooi vindt. Een enkele ruit, bijv. die van Burberry is gepatenteerd. Een zichzelf respecterende schot draagt uiteraard als hij een kilt draagt de tartan van zijn clan.
Foto tartan